Psihologia socială și organizațională

Teoria auto-categorizării sau a auto-categorizării - Turner

Teoria clasificării a sinelui este un set de presupoziții și ipoteze înrudite despre funcționarea conceptului de autocunoaștere socială (conceptul de...

Teoria stabilirii obiectivelor sau obiectivelor lui Locke

Locke (1968) recunoaște un rol motivator central al intențiilor subiecților în îndeplinirea unei sarcini. Sunt obiectivele sau scopurile urmărite de...

Teoria sistemelor deschise - Definiție și caracteristici

Teoria sistemelor open este un sistem care are interacțiuni externe. Aceste interacțiuni pot lua forma informațiilor, a energiei sau a...

Teoria identității sociale

Teoria identității sociale este situată în polul de grup și în mijloc calea dintre cognitivă și motivațională. Cercetare și evoluții...

Teoria echității și întăririi

Teoria echității se bazează pe procesele de comparație socială și pe forța motivantă a disonanței cognitive Festinger. Teoria care susține...

Teoria birocrației lui Weber

Max Weber (1864-1920) a fost inițiatorul studiului sistematic privind birocrația. Observațiile sale de dezvoltare a birocrației și formarea condițiilor care...

Rezistența la convingere - Teoria inoculării

Destinatarii au numeroase mecanisme pentru a evita influența mesajelor persuasive. Ca un criteriu general, cu cât este mai mare cunoștința...

Relația dintre atitudine și comportament - Psihologie socială

Atitudinea se manifestă printr-o serie de răspunsuri observabile, în care au fost grupate trei categorii majore: cognitiv, afectiv și conativ-comportamental....

Ce este Leadership - Definiție și Concept

În revizuirea Gibb (1969) prezintă și discută diverse încercări de a defini lider: Leader este tipul care joacă ocupația, un...